highlight chords
				             [C]    [Em]         [C]     [Em]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói 
     [Am]            [G]  
Nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ 
 [C]    [Em]         [C]        [Em7]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng 
   [F]           [G7]  
Tình yêu vẫn thường là nỗi đau 
  [Am]     [C]      
Mà sao em vẫn không tin 
  [G]        [Em]  [F]  [G]       [C]  
Mà sao em vẫn yêu anh, vẫn tin vào tình anh 
    [Am]     [F]   
Để giờ đây ôm nỗi đau 
     [G]       [Em] [C]          [G7] 
Một mình em trong xót xa khi người quay bước đi 
 

 [C]    [Em]         [C]     [Em]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói 
     [Am]            [G]   
Nếu yêu ai đừng đặt niềm tin quá nhiều 
 [C]    [Em]         [C]        [Em7]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng 
   [F]             [G7]  
Lòng người vẫn thường hay đổi thay 
  [Am]     [C]     
Mà sao em vẫn không tin 
   [G]        [Em]  
Tình yêu em vẫn trao anh 
 [F]  [G]      [C]   
Để bây giờ đớn đau 
      [G]      [Em] [C]             [G7]  
Người đùa vui đến với em rồi người quay lưng bước đi 
   [C]     [Am]       [G7]    [C]    
Tình yêu ngày xưa là chi với anh hỡi người. 
 

   
ĐK : 
 

     [C]          [Am]           [C]  
Vì tình yêu xưa ta trao cho nhau sao khó quá người ơi 
    [C]           [Am]       [G]   
Mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng 
   [Am]        [C]     
Phải chăng khi yêu là khổ đau 
   [Em]       [C]     
Tình đến cho ta bao vui buồn 
   [Am]       [C]       [G7]  
Rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay 
 

    [C]        [Am]              [C]  
Vì một khi yêu câu yêu thương sao giữ khó quá người ơi 
    [C]           [Am]       [G]   
Để rồi bên nhau tin yêu mất đi sao quá dễ dàng 
   [Am]        [C]     
Phải chăng khi yêu là khổ đau 
   [Em]        [C]      
Tình đó chỉ có trong giấc mộng 
   [F]          [C]        [G7]  
Tình mình trao nhau khi xưa giờ đâu hỡi anh 
       [Dm]       [C]   
Mà lời chia tay sao quá dễ dàng. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh

				             [C]    [Em]         [C]     [Em]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói 
     [Am]            [G]  
Nếu yêu ai đừng nên yêu quá dại khờ 
 [C]    [Em]         [C]        [Em7]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng 
   [F]           [G7]  
Tình yêu vẫn thường là nỗi đau 
  [Am]     [C]      
Mà sao em vẫn không tin 
  [G]        [Em]  [F]  [G]       [C]  
Mà sao em vẫn yêu anh, vẫn tin vào tình anh 
    [Am]     [F]   
Để giờ đây ôm nỗi đau 
     [G]       [Em] [C]          [G7] 
Một mình em trong xót xa khi người quay bước đi 
 

 [C]    [Em]         [C]     [Em]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã có nói 
     [Am]            [G]   
Nếu yêu ai đừng đặt niềm tin quá nhiều 
 [C]    [Em]         [C]        [Em7]  
Ai khi yêu đều nghe người ta đã bảo nhau rằng 
   [F]             [G7]  
Lòng người vẫn thường hay đổi thay 
  [Am]     [C]     
Mà sao em vẫn không tin 
   [G]        [Em]  
Tình yêu em vẫn trao anh 
 [F]  [G]      [C]   
Để bây giờ đớn đau 
      [G]      [Em] [C]             [G7]  
Người đùa vui đến với em rồi người quay lưng bước đi 
   [C]     [Am]       [G7]    [C]    
Tình yêu ngày xưa là chi với anh hỡi người. 
 

   
ĐK : 
 

     [C]          [Am]           [C]  
Vì tình yêu xưa ta trao cho nhau sao khó quá người ơi 
    [C]           [Am]       [G]   
Mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng 
   [Am]        [C]     
Phải chăng khi yêu là khổ đau 
   [Em]       [C]     
Tình đến cho ta bao vui buồn 
   [Am]       [C]       [G7]  
Rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay 
 

    [C]        [Am]              [C]  
Vì một khi yêu câu yêu thương sao giữ khó quá người ơi 
    [C]           [Am]       [G]   
Để rồi bên nhau tin yêu mất đi sao quá dễ dàng 
   [Am]        [C]     
Phải chăng khi yêu là khổ đau 
   [Em]        [C]      
Tình đó chỉ có trong giấc mộng 
   [F]          [C]        [G7]  
Tình mình trao nhau khi xưa giờ đâu hỡi anh 
       [Dm]       [C]   
Mà lời chia tay sao quá dễ dàng. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com