1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cỏ may

Cuộn trang

Anh nói, anh [Em] yêu em Ngày về lối em [B7] qua đầy hoa cỏ [G] tím Nay em [B7] về toàn hoa cỏ [Em] may Cỏ may níu chân người xa [B7] xứ Găm vào lời [Em] đau Lời [G] đau, em trả cho [C] anh Cỏ [Bm] may em thả ra [Em] sông Sông [Am] Lam, sông Lam nước mặn xanh [Em] trong Chảy [G] đi sông ơi Ơi con [Bm] sông lòng mẹ bao [C] dung Lấp lánh đôi [Em] bờ dòng sông Cửa [G] Hội Lạ tiếng, lạ [C] người trên đất [G] lạ Em trở [Bm] về với ngọt giọng đò [C] đưa À [Em] ơi, muối ba năm muối còn hãy [G] mặn Vị ngọt [D] tình quê như dáng [B7] mẹ vẫn [Em] chờ Cỏ may níu chân người xa [B7] xứ Găm vào lời [Em] đau Lời [G] đau, em trả cho [C] anh Cỏ [Bm] may em thả ra [Em] sông Sông [Am] Lam, sông Lam nước mặn xanh [Em] trong Chảy [G] đi sông ơi Ơi con [Bm] sông lòng mẹ bao [C] dung Lấp lánh đôi [Em] bờ dòng sông Cửa [G] Hội Lạ tiếng, lạ [C] người trên đất [G] lạ Em trở [Bm] về với ngọt giọng đò [C] đưa à [Em] ơi Chảy [G] đi sông ơi, chảy đi [C] sông ơi [Em] Ơi con [Bm] sông lòng mẹ bao [C] dung Lấp lánh đôi [Em] bờ dòng sông Cửa [G] Hội Lạ tiếng, lạ [C] người trên đất [G] lạ Em trở [Bm] về với ngọt giọng đò [C] đưa .. à [Em] ơi Anh nói, anh [Em] yêu em Ngày về lối em [B7] qua đầy hoa cỏ [G] tím Nay em [B7] về toàn hoa cỏ [Em] may

Video hướng dẫn