1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời con xin Chúa

Cuộn trang

Dương trần đã [A7] vang lên bài thánh [Dm] ca Mùa đông năm [Bb] ấy Chúa sinh vì [F] ta Năm [Bb] ấy không xa bây [Dm] giờ Vào [Gm] một mùa giáng sinh [A] xưa Nửa [C7] đêm đi lễ anh [F] đưa. [A] Nay mùa giáng [A7] sinh đã về Chúa [Dm] ơi Lòng con như [Bb] thấy thiếu đi niềm [F] vui Đi [Bb] lễ năm xưa bên [Dm] người Giờ [Gm] này chỉ có riêng [A] tôi Quỳ [A7] bên hang đá lẻ [Dm] loi. [Gm] [Dm] Cầu xin ơn [Bb] Chúa xót thương Thương nhà Việt [C7] Nam chinh chiến thê [F] lương [Dm] Lòng con sao mãi vấn [Gm] vương Ngày đêm trông [A7] ngóng người yêu vắng [Dm] xa. Bao mùa giáng [A7] sinh vẫn một mối [Dm] tình Cầu xin ơn [Bb] Chúa chứng cho lòng [F] con Ban [Bb] xuống cho con phước [Dm] lành Hoà [Gm] bình thay chiến tranh [A] nhanh Tình [A7] yêu mãi thắm màu [Dm] xanh.

Video hướng dẫn