1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cuối cho người tình phụ

Cuộn trang

[Dm] Em! Sao em đã nói yêu [F] tôi Em! Sao em đã nói thương [Gm] tôi Hôm [Dm] nay em đi em đã đi [Bb] rồi Bao nhiêu yêu thương em đốt tan [A7] rồi [Dm] Yêu, tôi yêu yêu tóc em [F] xanh Yêu, tôi yêu đôi mắt long [Gm] lanh Sao [Dm] em sao em nỡ bỏ cho [Bb] đành Em ơi em ơi không nhớ sao [Dm] em Tôi thương em thương nhớ em [Bb] nhiều người có [A7] hay Chân [Dm] bơ vơ tôi bước đi [F] tìm trong chiều [Gm] nay [F] Em! Sao em quên, quên lời [A7] hứa Sao em [Bb] quên, sao em quên, em đã quên tôi [A7] rồi [Dm] Em! Thôi em em cứ đi [F] đi Em! Tôi xin em chớ quay [Gm] về Cho [Dm] tôi cho tôi yên giấc ê [Bb] chề Cho tôi cho tôi ru bước u [Dm]

Video hướng dẫn