highlight chords
[Dm] Em! Sao em đã nói yêu [F] tôi
Em! Sao em đã nói thương [Gm] tôi
Hôm [Dm] nay em đi em đã đi [Bb] rồi
Bao nhiêu yêu thương em đốt tan [A7] rồi
[Dm] Yêu, tôi yêu yêu tóc em [F] xanh
Yêu, tôi yêu đôi mắt long [Gm] lanh
Sao [Dm] em sao em nỡ bỏ cho [Bb] đành
Em ơi em ơi không nhớ sao [Dm] em
Tôi thương em thương nhớ em [Bb] nhiều người có [A7] hay
Chân [Dm] bơ vơ tôi bước đi [F] tìm trong chiều [Gm] nay
[F] Em! Sao em quên, quên lời [A7] hứa
Sao em [Bb] quên, sao em quên, em đã quên tôi [A7] rồi
[Dm] Em! Thôi em em cứ đi [F] đi
Em! Tôi xin em chớ quay [Gm] về
Cho [Dm] tôi cho tôi yên giấc ê [Bb] chề
Cho tôi cho tôi ru bước u [Dm]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cuối cho người tình phụ

Tú Nhi
[Dm] Em! Sao em đã nói yêu [F] tôi
Em! Sao em đã nói thương [Gm] tôi
Hôm [Dm] nay em đi em đã đi [Bb] rồi
Bao nhiêu yêu thương em đốt tan [A7] rồi
[Dm] Yêu, tôi yêu yêu tóc em [F] xanh
Yêu, tôi yêu đôi mắt long [Gm] lanh
Sao [Dm] em sao em nỡ bỏ cho [Bb] đành
Em ơi em ơi không nhớ sao [Dm] em
Tôi thương em thương nhớ em [Bb] nhiều người có [A7] hay
Chân [Dm] bơ vơ tôi bước đi [F] tìm trong chiều [Gm] nay
[F] Em! Sao em quên, quên lời [A7] hứa
Sao em [Bb] quên, sao em quên, em đã quên tôi [A7] rồi
[Dm] Em! Thôi em em cứ đi [F] đi
Em! Tôi xin em chớ quay [Gm] về
Cho [Dm] tôi cho tôi yên giấc ê [Bb] chề
Cho tôi cho tôi ru bước u [Dm]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com