1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời cuối cùng

Cuộn trang

1. Chiều dần [Am] rơi trên cánh [G] đồng mang màu [C] tang [E7] Từng dòng [Am] máu đã khô lặng bầu trời [Dm] xa không còn [G] ai không còn [C] tôi [E7] Người tình [Am] ơi thôi xa [G] rồi đâu còn [C] chi [E7] Và từ [Am] đây giấc yên lành một mình [Dm] tôi thắp yêu [E7] thương trên mộ [Am] bia ĐK: Cỏ [Am] ấm vỗ về [C] tôi ru hồn [Am] tôi Lời [G] ru trên ngàn [F] cây trên cỏ [Dm] non thôi êm [E7] đềm Lòng [Am] đất vang lời [C] kinh kinh cầu [Am] xin Bình [G] yên cho người [F] thân cho tình [Dm] nhân cho muôn [Am] người 2. Và ngàn [Am] hoa khoe muôn [G] màu trên mộ [C] hoang [E7] Rộn ràng [Am] tiếng hát ân tình làm rực [Dm] nắng sớm bình [G] minh trên đồng [C] xanh [E7] Rồi một [Am] mai thân lưu [G] đày có hồi [C] quên [E7] Thì còn [Am] đó tiếng hát buồn thì còn [Dm] đó tiếng ru [E7] hời ru ngàn [Am] năm.

Video hướng dẫn