1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời dối gian chân thành

Cuộn trang

Một giông sông [Gm] nữa đã ra đi Một giông sông [Cm] nữa đã [Gm] vội đi Người [Cm] ơi, có buồn [Eb] không Người [D7] ơi, tiếc gi [Gm] không Dòng đời sao [Gm] mãi cứ loanh quanh Người đời sao[Cm] mãi dối [Gm] lừa nhau Lời [Cm] xưa vẫn còn [Eb] đây Người [D7] nay đã về [Gm] đâu Giòng sông ngây thơ nên giòng sông [Cm] hay mơ Đời nghe chưa [Eb] yên nên dòng sông [D7] muộn phiền Giòng sông [Gm] đi hoang khi tình chưa [F] ly tan Một mai [D7] trở về xóa [Eb] tan lời [D7] dối gian chân [Gm] thành

Video hướng dẫn