highlight chords
Một giông sông [Gm] nữa đã ra đi 
Một giông sông [Cm] nữa đã [Gm] vội đi 
Người [Cm] ơi, có buồn [Eb] không 
Người [D7] ơi, tiếc gi [Gm] không 
Dòng đời sao [Gm] mãi cứ loanh quanh 
Người đời sao[Cm] mãi dối [Gm] lừa nhau 
Lời [Cm] xưa vẫn còn [Eb] đây
Người [D7] nay đã về [Gm] đâu 
Giòng sông ngây thơ nên giòng sông [Cm] hay mơ 
Đời nghe chưa [Eb] yên nên dòng sông [D7] muộn phiền 
Giòng sông [Gm] đi hoang khi tình chưa [F] ly tan 
Một mai [D7] trở về xóa [Eb] tan lời [D7] dối gian chân [Gm] thành
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời dối gian chân thành

Trúc Hồ
Một giông sông [Gm] nữa đã ra đi 
Một giông sông [Cm] nữa đã [Gm] vội đi 
Người [Cm] ơi, có buồn [Eb] không 
Người [D7] ơi, tiếc gi [Gm] không 
Dòng đời sao [Gm] mãi cứ loanh quanh 
Người đời sao[Cm] mãi dối [Gm] lừa nhau 
Lời [Cm] xưa vẫn còn [Eb] đây
Người [D7] nay đã về [Gm] đâu 
Giòng sông ngây thơ nên giòng sông [Cm] hay mơ 
Đời nghe chưa [Eb] yên nên dòng sông [D7] muộn phiền 
Giòng sông [Gm] đi hoang khi tình chưa [F] ly tan 
Một mai [D7] trở về xóa [Eb] tan lời [D7] dối gian chân [Gm] thành

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com