Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời em hứa

Cuộn trang

1. Ngày xưa em [B7] hứa yêu tôi [Em] suốt đời Giờ sao em [E7] chối không hề [Am] yêu tôi Ngày [D7] xưa mình bước chung [G] đôi Giờ [E7] sao xa cách hai [Am] nơi Người lên xe [B7] hơi đường hoa mở lối. 2. Lời xưa em hứa như là [Em] gió chiều Giận tôi sao [E7] quá tin lời [Am] em yêu Tình [D7] yêu ngỡ có trong [G] tay Giờ [E7] sao nhận lấy [Am] chua cay Vui bên [B7] ai nhìn tôi [Em] em cười ĐK: Em [Am] cười mà sao giọt nước mắt [G] tôi rơi Tình [E7] yêu nào dễ có [Am] em ơi Mà [B7] sao người đời gian dối Yêu [Am] người mà [D7] người nào có [G] yêu tôi Lời [E7] yêu tựa áng mây [Am] trôi Trót lưỡi đầu [B7] môi người đã [Em] quên rồi