Lời em hứa

≣≣
1. Ngày xưa em [B7] hứa yêu tôi [Em] suốt đời
Giờ sao em [E7] chối không hề [Am] yêu tôi
Ngày [D7] xưa mình bước chung [G] đôi
Giờ [E7] sao xa cách hai [Am] nơi
Người lên xe [B7] hơi đường hoa mở lối.
2. Lời xưa em hứa như là [Em] gió chiều
Giận tôi sao [E7] quá tin lời [Am] em yêu
Tình [D7] yêu ngỡ có trong [G] tay
Giờ [E7] sao nhận lấy [Am] chua cay
Vui bên [B7] ai nhìn tôi [Em] em cười
ĐK: Em [Am] cười mà sao giọt nước mắt [G] tôi rơi
Tình [E7] yêu nào dễ có [Am] em ơi
[B7] sao người đời gian dối
Yêu [Am] người mà [D7] người nào có [G] yêu tôi
Lời [E7] yêu tựa áng mây [Am] trôi
Trót lưỡi đầu [B7] môi người đã [Em] quên rồi
Danh sách hợp âm (Click để tắt)