1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời gọi chân mây

Cuộn trang

[F] Em ơi [Dm] quên đi [C7] bao nhiêu xót [F] xa Những [C7] chiều thiết [F] tha bên [Dm] nhau [F] [F] Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em nói yêu [F] đương đậm [Dm] đà Để [Gm] rồi ngày [C7] mai cách [F] xa. [F] Anh ơi [Dm] bao nhiêu [C7] tang thương mỗi [F] khi đã [C7] rời giấc [F] mơ yêu [Dm] đương [F] Anh ơi [Dm] xin anh, xin [C7] anh cúi trên [F] cơn mộng [Dm] dài Để [Gm] chờ ngày [C] mai lên [C7] nắng [F] Nhớ đến ngày [C7] còn gần [Dm] nhau [Gm] Nước mắt [C7] rơi [F] khóc phút không ngờ Nhớ thương [C7] ngậm [Dm] ngùi [Gm] cách [C7] xa Biết đến bao [F] giờ. [F] Em ơi [Dm] chim bay [C7] mang theo chút [F] hơi nắng [C7] tàn ấp [F] trong tim [Dm] son [F] Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em dấu trong [F] cơn nghẹn [Dm] ngào Những [Gm] chiều buồn [C7] mưa lẻ [F] loi [F] Anh ơi [Dm] như chim [C7] say mê có [F] khi rã [C7] rời cánh [F] nhung thôi [Dm] bay [F] Anh ơi [Dm] xin anh, xin [C7] anh lúc chân [F] mây mệt [Dm] nhoài Trở [Gm] về lồng [C] êm thân [C7] ái. [F] Nhớ đến ngày [C7] còn gần [Dm] nhau [Gm] Nước mắt [C7] rơi [F] khóc phút không ngờ Nhớ thương [C7] ngậm [Dm] ngùi [Gm] cách [C7] xa Biết đến bao [F] giờ. [F] Em ơi [Dm] quên đi [C7] bao nhiêu xót [F] xa Những [C7] chiều thiết [F] tha bên [Dm] nhau [F] [F] Em ơi [Dm] xin em, xin [C7] em nói yêu [F] đương đậm [Dm] đà Để [Gm] rồi ngày [C7] mai cách [F] xa.

Video hướng dẫn