highlight chords
Em [Am] đành lỗi hẹn cùng ca dao
Non thề biển hẹn trả trăng [Dm] sao
Vườn xưa người mới đã đi [Am] vào
Nhành [G] mai bờ giếng thế hoa [E7] đào
Kỷ niệm giữ lại làm chiêm [E7] bao
Em [Am] giặt áo chồng quằn dây phơi
Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi [Dm] vơi
Giặt sao sạch hết nỗi xa [Am] vời
Vò [G] sao được trắng mảnh tim [E7] đời
Tay vò sao sạch lòng em [Am] ơi.
[F] Ôi áo ca [Dm] dao nước lũ cuốn đi [Am] rồi
Thương [G] gừng cay muối [C] mặn đâu còn một thời chung [E7] đôi
[Dm] Ôi cầu ca [G] dao nay người khác qua [C] rồi
Lia thia không quen [E7] chậu nên tình mình đành chia [Am] phôi
Duyên [Am] nợ bẻ bàng đừng trông mong
Anh về lấy vợ, chuyện cho [Dm] xong
Để em giặt áo mới cho [Am] chồng
Vò [G] sao sạch hết vết thương [E7] lòng
Bên lở bên bồi đục hay [Am] trong
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỗi hẹn cùng ca dao

Vinh Sử , Đức Vượng
Em [Am] đành lỗi hẹn cùng ca dao
Non thề biển hẹn trả trăng [Dm] sao
Vườn xưa người mới đã đi [Am] vào
Nhành [G] mai bờ giếng thế hoa [E7] đào
Kỷ niệm giữ lại làm chiêm [E7] bao
Em [Am] giặt áo chồng quằn dây phơi
Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi [Dm] vơi
Giặt sao sạch hết nỗi xa [Am] vời
Vò [G] sao được trắng mảnh tim [E7] đời
Tay vò sao sạch lòng em [Am] ơi.
[F] Ôi áo ca [Dm] dao nước lũ cuốn đi [Am] rồi
Thương [G] gừng cay muối [C] mặn đâu còn một thời chung [E7] đôi
[Dm] Ôi cầu ca [G] dao nay người khác qua [C] rồi
Lia thia không quen [E7] chậu nên tình mình đành chia [Am] phôi
Duyên [Am] nợ bẻ bàng đừng trông mong
Anh về lấy vợ, chuyện cho [Dm] xong
Để em giặt áo mới cho [Am] chồng
Vò [G] sao sạch hết vết thương [E7] lòng
Bên lở bên bồi đục hay [Am] trong

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com