1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỗi hẹn cùng ca dao

Cuộn trang

Em [Am] đành lỗi hẹn cùng ca dao Non thề biển hẹn trả trăng [Dm] sao Vườn xưa người mới đã đi [Am] vào Nhành [G] mai bờ giếng thế hoa [E7] đào Kỷ niệm giữ lại làm chiêm [E7] bao Em [Am] giặt áo chồng quằn dây phơi Trưa hè nắng nhuộm buồn chơi [Dm] vơi Giặt sao sạch hết nỗi xa [Am] vời Vò [G] sao được trắng mảnh tim [E7] đời Tay vò sao sạch lòng em [Am] ơi. [F] Ôi áo ca [Dm] dao nước lũ cuốn đi [Am] rồi Thương [G] gừng cay muối [C] mặn đâu còn một thời chung [E7] đôi [Dm] Ôi cầu ca [G] dao nay người khác qua [C] rồi Lia thia không quen [E7] chậu nên tình mình đành chia [Am] phôi Duyên [Am] nợ bẻ bàng đừng trông mong Anh về lấy vợ, chuyện cho [Dm] xong Để em giặt áo mới cho [Am] chồng Vò [G] sao sạch hết vết thương [E7] lòng Bên lở bên bồi đục hay [Am] trong

Video hướng dẫn