highlight chords
Ta lỗi hẹn [C] rồi, bây [G7] chừ về thăm xứ [Am] Huế
Trường Tiền còn [G7] đây,mà [Am] sao Tôn Nữ nơi [G7] đâu
Qua Phú Văn [F] Lâu trăng [C] về thao thức canh [F] thâu
Chợ [G7] Đông Ba cũng nghiêng [C] sầu
Đây Vỹ [G7] Dạ Tôn Nữ còn [Dm] đâu [G7] 
Ta lỡ cung [C] đàn Nam [G7] Bình Giọng ai chim [Am] sáo 
Hoàng Thành tuờng [G7] cao hào [Am] sâu Lăng tẩm xanh [G7] xao
Lên dốc Nam [F] Giao Ngự [C] Bình cây lá lao [F] xao
Nhìn [G7] sông Hương sóng khua [C] trào
Thương tóc [G7] thề em xoã [C] hôm nao
[C] Ôi! Chinh nữ vô tình tìm [Am] em vô Tử Cẩm [F] Thành
Đi [Em] lên Thiên [Dm] Mụ, lại [C] về Ngọ [F] Môn
[C] Ôi! Chinh nữ vô tình, tìm [Am] em như thể tìm [G7] chim
Chim [Em] bay biển [G7] bắc, biển đông mãi [C] tìm
Ta lỗi hẹn [C] rồi, gieo [G7] muộn phiền em Tôn [Am] Nữ
Hẹn về lại [G7] thôi, làm [Am] cho ngăn cách chia [G7] phôi
Tôn Nữ Hoa [F] Khôi, quen [C] gọi Tôn Nữ Hoa [F] Khôi
Ngày [G7] xưa chung lớp chung[C] trường
Nay Quốc [G7] Học.Tôn Nữ xa [C] rồi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỗi hẹn cùng Tôn Nữ

Vinh Sử
Ta lỗi hẹn [C] rồi, bây [G7] chừ về thăm xứ [Am] Huế
Trường Tiền còn [G7] đây,mà [Am] sao Tôn Nữ nơi [G7] đâu
Qua Phú Văn [F] Lâu trăng [C] về thao thức canh [F] thâu
Chợ [G7] Đông Ba cũng nghiêng [C] sầu
Đây Vỹ [G7] Dạ Tôn Nữ còn [Dm] đâu [G7] 
Ta lỡ cung [C] đàn Nam [G7] Bình Giọng ai chim [Am] sáo 
Hoàng Thành tuờng [G7] cao hào [Am] sâu Lăng tẩm xanh [G7] xao
Lên dốc Nam [F] Giao Ngự [C] Bình cây lá lao [F] xao
Nhìn [G7] sông Hương sóng khua [C] trào
Thương tóc [G7] thề em xoã [C] hôm nao
[C] Ôi! Chinh nữ vô tình tìm [Am] em vô Tử Cẩm [F] Thành
Đi [Em] lên Thiên [Dm] Mụ, lại [C] về Ngọ [F] Môn
[C] Ôi! Chinh nữ vô tình, tìm [Am] em như thể tìm [G7] chim
Chim [Em] bay biển [G7] bắc, biển đông mãi [C] tìm
Ta lỗi hẹn [C] rồi, gieo [G7] muộn phiền em Tôn [Am] Nữ
Hẹn về lại [G7] thôi, làm [Am] cho ngăn cách chia [G7] phôi
Tôn Nữ Hoa [F] Khôi, quen [C] gọi Tôn Nữ Hoa [F] Khôi
Ngày [G7] xưa chung lớp chung[C] trường
Nay Quốc [G7] Học.Tôn Nữ xa [C] rồi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com