1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lỗi Hẹn

Cuộn trang

Món [Am] quà con hứa dâng [C] Người, con mong [C] ước sẽ đẹp tựa cánh hồng. Để thiết [G] tha chút tình nhỏ[F] bé, mong tình [F] con chạm tình yêu [G] Chúa. Món [Am] quà con hứa dâng [C] Người, là lời [C] hứa sẽ sửa đổi chính [Em] mình. Để sống hi sinh trong âm thầm khiêm [C] tốn, để tha [G] thiết làm hòa với anh [Am] em. ĐK: Chúa [Am] hỡi! ôi lạy Chúa [C] hỡi!, đã bao ngày trôi [F] qua. Chúa [F] hỡi! ôi lạy Chúa [G] hỡi!, lần [Em] lựa ngại ngần rồi [C] quên, con quên lời [Am] hẹn con quên tình [Dm] Người,vẫn đợi chờ trông [G] mong. Chúa [Am] hỡi! ôi lạy Chúa [C] hỡi!, tháng [F] năm đời vần [G] xoay, lời hứa [F] ấy, tình yêu [G] ấy giờ như [Em] đã mai một tàn [C] phai lòng thống [C] hối quỳ [Em] đây hướng lên [Am] Người. Món [Am] quà con hứa dâng [C] Người, nhưng con [C] đã không vượt được chính [Em] mình. Lỗi hẹn [Am] rồi, lỗi hẹn [Em] rồi Giê-Su [Am] hỡi, thôi [Am] đành xin dâng [C] Người lời tạ [F] lỗi đơn sơ chân [C] tình, cả cố [G] gắng hạn hẹp bất [C] toàn của [Am] con.

Video hướng dẫn