highlight chords
				             [C]                   [G] 
 
                    
Qua đêm nay, ngày mai bình minh ta sẽ 
    [F]            [G]          [C] 
  
                       
Phải ch ia tay nhau, anh sẽ đến một nơi xa 
    [F]      [G] 
 
             
Giọt nư ớc mắt em khóc 
     [Em]         [Am] 
 
               
Biệt ly khi đôi mình xa cách 
  [F]            [G]  
 
               
Em yêu ơi, anh rất yêu em. 
 

 

    [C]               [G] 
 
                  
Em yêu ơi, ngày mai em đi em nhớ 
 [F]         [G]        [G] 
  
                  
Lời hứa đó, em sẽ trở về với anh 
     [F]      [G] 
 
             
Dù bao nhiêu đêm em có 
    [Em]         [Am]         
 
               
Phải khóc riêng một mình em 
     [Dm]         [F]               [G] 
  
                        
Nhưng vì tình yêu, anh sẽ vẫn đợi và yêu em. 
 

 

            [C]                    [G]  
 
                     
Chỉ sợ một mai em không trở về bên anh 
             [Am] 
 
              
Em không còn là ngày xưa 
            [F] 
 
             
Em đã quên mất tình yêu 
    [Em]       [F] 
 
               
Anh sợ , thật sự anh rất sợ 
           [Dm] 
 
            
Những đêm dài lạnh giá 
   [F]         [G] 
 
            
Riêng mình anh xót xa 
 

 

    [C]                    [G]  
 
                 
Anh biết, biết được rằng em mới 
             [Am] 
 
              
Cảm giác của người ra đi 
              [Em] 
 
               
Và cảm giác của người ở lạị 
     [F]          [C] 
 
                 
Anh biết , em sẽ khóc rất nhiều 
           [Dm] 
 
            
Em nhớ anh rất nhiều 
       [F]       [Dm]      [C] 
  
                   
Nhưng anh tin ta sẽ t rở về bên nhaụ 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời hứa (C)

				             [C]                   [G] 
 
                    
Qua đêm nay, ngày mai bình minh ta sẽ 
    [F]            [G]          [C] 
  
                       
Phải ch ia tay nhau, anh sẽ đến một nơi xa 
    [F]      [G] 
 
             
Giọt nư ớc mắt em khóc 
     [Em]         [Am] 
 
               
Biệt ly khi đôi mình xa cách 
  [F]            [G]  
 
               
Em yêu ơi, anh rất yêu em. 
 

 

    [C]               [G] 
 
                  
Em yêu ơi, ngày mai em đi em nhớ 
 [F]         [G]        [G] 
  
                  
Lời hứa đó, em sẽ trở về với anh 
     [F]      [G] 
 
             
Dù bao nhiêu đêm em có 
    [Em]         [Am]         
 
               
Phải khóc riêng một mình em 
     [Dm]         [F]               [G] 
  
                        
Nhưng vì tình yêu, anh sẽ vẫn đợi và yêu em. 
 

 

            [C]                    [G]  
 
                     
Chỉ sợ một mai em không trở về bên anh 
             [Am] 
 
              
Em không còn là ngày xưa 
            [F] 
 
             
Em đã quên mất tình yêu 
    [Em]       [F] 
 
               
Anh sợ , thật sự anh rất sợ 
           [Dm] 
 
            
Những đêm dài lạnh giá 
   [F]         [G] 
 
            
Riêng mình anh xót xa 
 

 

    [C]                    [G]  
 
                 
Anh biết, biết được rằng em mới 
             [Am] 
 
              
Cảm giác của người ra đi 
              [Em] 
 
               
Và cảm giác của người ở lạị 
     [F]          [C] 
 
                 
Anh biết , em sẽ khóc rất nhiều 
           [Dm] 
 
            
Em nhớ anh rất nhiều 
       [F]       [Dm]      [C] 
  
                   
Nhưng anh tin ta sẽ t rở về bên nhaụ 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com