highlight chords
Lời kinh [Am] đêm ôi lời kinh đêm 
Lời kinh [F] buồn như tiếng mẹ thở [E] dài 
[Dm] Ai có [E] nghe thấu [E7] lời kinh [Am] khổ 
[Dm] Sao cúi [Em] mặt gục [E7] đầu ngủ [Am] quên 
Trời mong [Am] manh ôi đời lênh đênh 
Thuyền bấp [F] bênh cuộc sống mơ [E] hồ 
Lời kinh [E7] cầu từng ngày quen [Dm] thuộc 
Lời mẹ [E] buồn giữa tiếng Nam [Am] mô 
Thuyền trôi [Am] xa về đâu ai [Dm] biết 
Thuyền có [G] về ghé bến tự [Am] do 
Trời cao [Dm] xanh hay trời oan [G] nghiệt 
Trời có [E] buồn hay trời chỉ làm [Am] ngơ 
Trời chơ [Am] vơ ôi người bơ vơ 
Người vẫn [F] ôm mảnh ván rũ [E] mục
Lời kinh [E] cầu từng hồi nấc [Dm] nghẹn 
Lời mẹ [E] buồn giữa tiếng [E7] Amen 
Người buông [Am] xuôi về nơi đáy [Dm] nước 
Người có [G] mộng một nấm mộ [C] xanh 
Biển ngây [E] ngô hay biển man rợ 
Biển có [E7] buồn hay biển chỉ làm [Am] ngơ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời kinh đêm

Việt Dzũng , Mãn Thuận
Lời kinh [Am] đêm ôi lời kinh đêm 
Lời kinh [F] buồn như tiếng mẹ thở [E] dài 
[Dm] Ai có [E] nghe thấu [E7] lời kinh [Am] khổ 
[Dm] Sao cúi [Em] mặt gục [E7] đầu ngủ [Am] quên 
Trời mong [Am] manh ôi đời lênh đênh 
Thuyền bấp [F] bênh cuộc sống mơ [E] hồ 
Lời kinh [E7] cầu từng ngày quen [Dm] thuộc 
Lời mẹ [E] buồn giữa tiếng Nam [Am] mô 
Thuyền trôi [Am] xa về đâu ai [Dm] biết 
Thuyền có [G] về ghé bến tự [Am] do 
Trời cao [Dm] xanh hay trời oan [G] nghiệt 
Trời có [E] buồn hay trời chỉ làm [Am] ngơ 
Trời chơ [Am] vơ ôi người bơ vơ 
Người vẫn [F] ôm mảnh ván rũ [E] mục
Lời kinh [E] cầu từng hồi nấc [Dm] nghẹn 
Lời mẹ [E] buồn giữa tiếng [E7] Amen 
Người buông [Am] xuôi về nơi đáy [Dm] nước 
Người có [G] mộng một nấm mộ [C] xanh 
Biển ngây [E] ngô hay biển man rợ 
Biển có [E7] buồn hay biển chỉ làm [Am] ngơ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com