1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời Kinh Trên Dòng Đời

Nguyễn Mộng Huỳnh , Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: catruong.com