1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời mẹ ru con

Cuộn trang

Lời mẹ ru [Am] con mãi về [Dm] sau còn ru tiếng [Am] người Một ngày trong [G] nôi tay mẹ [E7] nâng giấc mơ vào [Am] đời Dạt dào thương [Dm] yêu chông đèn khuya mẹ thức từng [Am] đêm Xót xa trong [E7] lòng mai sớm đời con sẽ về đâu Lời mẹ ru [Am] con đến đồi [Dm] xanh nghìn năm vẫn [Am] còn Tình mẹ thương [G] con lấy gì [E7] đong mấy sông cho [Am] vừa Biển đời mênh [Dm] mông đôi bàn tay mẹ dắt dìu [Am] con Đến khi bạc [E7] đầu mẹ vẫn là sao sáng trên [Am] cao Ôi tiếng [G] ru, ôi tiếng [C] ru mãi ngân [F] dài Để trong [Am] lòng lời mẹ trong trái [E7] ngọt [Dm] Đường trần còn lắm khổ [Am] đau Đấm buột người trong vũng [F] tối Mẹ [G] đã soi con đường [Am] đi Từng mùa đông [Am] sang mang lửa [Dm] thiêng sưởi con ấm [Am] lòng Mẹ là cây [G] xanh che đời [E7] con những khi hạ [Am] về Tình mẹ thênh [Dm] thang qua ngàn sau còn mãi lời [Am] ca Khắc sâu trong [E7] đời cho tháng ngày con bước chân [Am] qua

Video hướng dẫn