1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời Ngài dẫn lối

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net