1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời người điên

Cuộn trang

[D] Em có yêu cuộc đời hôm [A] nay [Bm] Em có yêu cuộc tình dang [F#m] tay [Em] Em có yêu đồng ruộng không [Em] ai [A7] Em có yêu tuổi [Bm] trẻ [D] sa [Bm] [A7] lầy. [D] Em có yêu thành thị mênh [A] mang [Bm] Em có yêu đại lộ thênh [F#m] thang [Em] Em có yêu biệt thự cao [Em] sang [A7] Em có yêu loài người dối [D] gian. Em có yêu làm loài chim [A] muông [Bm] Tung cánh trong lồng vàng tô [F#m] son [Em] Em có yêu một đời cô [Em] đơn [A7] Đang giết em lần [Bm] mòn [D] trong [Bm] [A7] hồn. [D] Em có nghe loài người chua [A] cay [Bm] Qua tiếng khen, nụ cười, xiết [F#m] tay [Em] Em biết chăng những vòng thép [Em] gai [A7] Giam giữ ta mà nào có [D] hay. [F] Em như tôi không [Dm] yêu cuộc đời Lọc [Bb] lừa điêu [Bbm] ngoa, dối [F] trá Và đời ta không [Dm] yêu loài người Giả [Bb] vờ yêu thương tha [A] thiết. [D] Này bạn thân [Bm] hỡi Xin mở [G] rộng vòng [A] tay nhân [D] ái Này bạn thân [Bm] hỡi Xin thương [G] đồng loại [A] đang đói [D] khát. Đối với tôi chỉ [Bm] cần Một [G] vòng hoa [Gm] cài trên [D] tóc Riêng lòng tôi chỉ [G] cần Bầu [A] trời xanh ngát trong [D] tay. Em hãy yêu mọi người nơi [A] đây [Bm] Như đã yêu cuộc đời chua [F#m] cay [Em] Em hãy yêu dĩ vãng không [Em] phai [A7] Như đã yêu bà [Bm] mẹ [D] quê [Bm] [A7] gầy. [D] Em hãy yêu người không yêu [A] em [Bm] Em hãy chia tình yêu trong [F#m] tim [Em] Em hãy cho một người không [Em] quen [A7] Một phút hay một ngày nhớ [D] tên. Tôi ước mơ một ngày yên [A] vui [Bm] Ta dắt nhau về nơi xa [F#m] xôi [Em] Tôi sẽ ca những bài ca [Em] vui [A7] Chỉ có em và [Bm] tình [D] yêu [Bm] [A7] người. [D] Tôi sẽ yêu người không yêu [A] tôi [Bm] Tôi sẽ chia tình yêu trong [F#m] tôi [Em] Tôi sẽ đem cuộc đời lên [Em] ngôi [A7] Một phút thôi dù một phút [D] thôi.

Video hướng dẫn