1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời người lính xa xôi

Cuộn trang

Tôi có mẹ [Dm] già ở [Gm] xa xôi [Dm] lắm Tôi có đàn [Gm] em bé bỏng dại [Dm] khờ Đời trai lính [Bb] chiến gian [Gm] lao vất [C] vả đây [F] đó Lâu lắm rồi [Gm] chưa có [C] lần về thăm [F] nhà. [Am] Tôi có người [Dm] yêu tuổi [Gm] đang đôi [Dm] tám Thương lính hiểm [Gm] nguy mắt đỏ nhạt [Dm] nhoà Từng đêm đen [Bb] nhớ đem [Gm] thương kết [C] thành manh [F] áo Mong áo gởi [Gm] đi ấm [Am] lòng kẻ xa [Dm] nhà. Ôi quê [Bb] hương khói [C] lửa đến bao [Gm] giờ Để người [Dm] đi người [F] nhớ cho mắt [Dm] đợi mặt [C] chờ [Am] Hỏi còn bao [C] lâu còn bao lâu [Am] nữa Còn bao lâu [Dm] nữa cho [F] người Cho [Dm] người khỏi có [Bb] buồn đêm [Dm] ngày. Tôi biết ngày [Dm] nào trời [Gm] thôi mưa [Dm] gió Cho mắt mẹ [Gm] thôi hết đỏ lệ [Dm] nhoà Đàn em tôi [Bb] hát trên [[Gm] sân lũ [C] diều căng [F] gió Trai gái từng [Gm] đôi tính [Am] chuyện chuyện đã [Dm] già.

Video hướng dẫn