1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời người ngoại Đạo

Lê Dinh

Nguồn: thanhcavietnam.net