1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời người ra đi

Cuộn trang

Một [Am] chiều anh bước đi em tiễn chân anh tận cuối [F] đồi Nghe dặn [C] lời rằng chiến [F] đấu đừng sờn [Am] lòng Rằng sóng [F] gió đừng sờn [Am] lòng đừng nề gian [E7] khổ Máu còn [Am] rơi xương còn rơi bao lớp người tiền tuyến tuôn [Dm] ra Ngăn quân [G] thù dày xéo dân [C] ta cho một ngày [E7] mới Một nguồn [F] vui [E7] tới xuân phơi phới Như dòng [Am] sông ra đại [F] dương qua bao [Dm] ghềnh và đá cheo [G] leo Đấu tranh này bền lòng em [E7] ơi, mới tới [F] ngày nắng [E7] ấm Và xa xôi, em nhớ [Am] lời rằng muốn [F] có một ngày [Am] về Thì chiến [Dm] đấu đừng sờn [G] lòng đừng nề [E7] khổ Ngày [Am] nào nghe tiếng chim ca líu lo trên cành hoa [F] đào Em nhủ [G] thầm rằng bóng [F] dáng người tình [Am] về Về đến [F] bến đò đầu [Am] làng là giờ anh [E7] về Lá vàng [Am] rơi, mưa buồn rơi bao tháng ngày hình bóng xa [Dm] xôi Nay anh [G] về mừng lắm anh [C] ơi ta xây đời [E7] mới Một nguồn [F] vui [E7] tới ý phơi phới Như dòng [Am] sông ra đại [F] dương qua bao [Dm] ghềnh và đá cheo [G] leo Gió mưa đừng sờn lòng em [E7] ơi mới đến [F] ngày nắng [E7] ấm Và xa xôi, em nhớ [Am] lời rằng muốn [F] có một ngày [Am] về Thì chiến [Dm] đấu đừng sờn [G] lòng đừng nề [E7] khổ Và xa xôi, em nhớ [Am] lời rằng muốn [F] có một ngày [Am] về Thì chiến [Dm] đấu đừng sờn [G] lòng đừng nề [E7] khổ ơ [Am] hờ

Video hướng dẫn