1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ở phố về

Cuộn trang

1. Đêm [Em] xưa ra [G] phố với [B7] người Giờ [Em] đây xuống [C] phố với [B7] ngày vô [Em] vi Đêm [Am] xưa trong [D] phút môi [Em] kề Lòng [Am] ta đã [D] có bốn [Em] bề hoang [Am] mang Một [G] ngày hiu [Em] hắt con [Am] đường Một [C] ngày bước [Em] nhỏ nhẹ [G] nhàng ra [D] đi Theo [Em] chân cơn [C] gió ta [B7] về Rời [Em] xa con [C] phố với [D] giờ nguy [Em] nan Đêm [Am] trong thân [D] xác vô [Em] cùng Lời [Am] hân hoan [D] đã héo [Em] mòn trong [Am] tim Từng [Em] ngày xương [C] máu chưa [Em] quên Tuổi [Em] vừa khôn [G] lớn bước [Am] lên chiến [Em] trường 2. Hôm [Em] nay ra [G] phố với [B7] người Chật [Em] trong phố [C] xá những [B7] lời phân [Em] ưu Vây [Am] quanh bốn [D] phía kinh [Em] cầu Lòng [Am] ta như [D] đã nát [Em] nhàu đam [Am] mê Bụi [G] hồng theo [Em] lấm chân [Am] về Nhịp [C] nhàng gót [Em] nhỏ nặng [G] nề riêng [D] ta Quanh [Em] đây những [C] bóng căm [B7] thù Cầm [Em] tay nhau [C] thấy não [D] nề trong [Em] da Bên [Am] kia sông [D] nước vỗ [Em] bờ Hồng [Am] nhan em [D] có bao [Em] giờ bâng [Am] khuâng? Nụ [Em] cười trong [C] gió mong [Em] manh Một [Em] trời riêng [G] đó bước [Am] chân ta [Em] về

Video hướng dẫn