1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lối quen vắng người

Cuộn trang

1. Đường [Dm] vắng đưa em [Gm] về chiều [C] xưa không có [F] mây [Dm] Con đường [Gm] quen đã đưa [Bb] em đến nơi [C] đây Tà [Bb] áo bay [Gm] trong chiều loang nắng [Dm] vàng Tóc [F] mây xõa [Am] mềm hạ vừa [Dm] sang 2. Màu [Dm] tím hoa em [Gm] cài buồn [C] thêm giây tiễn [F] đưa [Dm] Tay cầm [Cm] tay gió lay [Bb] lay khó lau [C] thưa Thuyền [Bb] đã đi [Gm] xa bờ trôi giữa [Dm] dòng Dáng [F] em rũ [Am] mềm cho não [Dm] lòng Gió vẫn ru bờ [F] sông vắng [Gm] Lá đón [C] sương mềm dưới [Dm] trăng 3. Nằm [Dm] đây nhìn sao trời lấp [F] lánh Từ [Am] lâu tình yêu thường mỏng [Dm] manh Nhặt lá khô bên [Gm] đường chiều [C] xưa ta có [F] đôi [Dm] Nhưng chiều [Gm] nay có riêng [Bb] tôi nhớ nhung [C] thôi Người [Bb] đã đi theo [Gm] chồng hôm [Dm] gió lộng Lối [F] quen đến [Am] mùa bay lá [Dm] vàng

Video hướng dẫn