1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời rêu

Cuộn trang

[Em] Ai đi qua xa vắng để chiều ru một [Am] mình Mười hai năm tỉnh [D7] giấc trắng đôi bờ tóc [G] đen [B7] Uống cùng nhau một [Em] giọt đắng cay nào chia [Am] đôi Say cùng nhau một [D7] giọt trong mối đời pha [G] phôi [B7] Say cùng nhau người [Em] ơi [D] chút nồng thơm cuối [C] đời [Bm] Vương dùm nhau sợi [Am] tóc [Bm] ràng buộc trời sinh [Em] đôi [Em] Cơn mưa như nước mắt phủ kính đời muộn [Am] phiền Thời gian chung đã [D7] hết tháng ngày riêng cũng [G] phai [B7] Ngày mai ta bỏ [Em] đi [Am] trần gian xin trả [D7] lại Đá tảng nào vô [Bm] tri chết một đời rêu [Em] xanh

Video hướng dẫn