1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru của đất

Cuộn trang

Qua miền Hậu [Em] Giang ngất ngây bao ân [Bm] tình Tháp Mười đồng [C] sâu nhớ thương con sông [Em] dài Đất đượm phù [Am] sa cây lúa đã đơm [Em] bông Thắm trên quê [Bm] nhà ôm ấp bao thiết [B7] tha Ai về miền [Em] Tây có nghe xôn xao [Bm] lòng Gió đồng nhẹ [C] ru vấn vương khi quay [Em] về Đất mẹ ngàn [Am] năm nuôi lớn các con [Em] thơ Tiếng ru đất [B7] trời trong con gió hiền [Em] hòa [D] Cây lúa nặng tình sâu Đất đợi người [C] mong nhắn ai về [Em] đây [D] Xin giữ trọn tình quê Mấy dặm đường [C] đê gió mưa không làm tái [Em][A] Canh bông điên điển thơm [Em] lừng người ơi [Bm] Xa quê xa đất sao đành Như lá trên [B7] cành rụng rơi về cuối [Em] trời Cây cầu Kiệu [Em] xưa nắng mưa qua bao [Bm] đời Gió chiều nhẹ [C] buông cánh hoa bay xa [Em] vời Đất mẹ Cửu [Am] Long trông ngóng đứa con [Em] xa Đất luôn chan [B7] hòa trong con gió hiền [Em] hòa

Video hướng dẫn