1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru đêm

Cuộn trang

1. [Am] Đêm mẹ ngồi cầu kinh Tường [C] trắng im [Am] lìm [Dm] Đêm con nằm không [G] ngủ [Am] Nghe mỏi mòn [F] thêm [Em] Ngày tháng ưu [C] phiền Tóc [Am] mẹ trắng như [C] bông Đêm [G] chờ [E7] bom rung từng liếp [Am] cửa. [Am] Đêm mẹ ngồi ngẩn ngơ Tựa [C] ngóng mong [Am][Dm] Đôi khi lời ru [G] nhỏ [Am] An ủi ngày [F] qua [Em] Ngày tháng bây [C] giờ Bao [Am] người đã ra [C] đi không [G] về [E7] Đêm đêm là tiếng [Am] nổ. Lời [F] ru đã đen vành [Am] môi Ru [Dm] hoài ru [Am] đời [Dm] Ru con được yên [G] vui Con [C] nơi chiến [Am] trường [E7] Ru bom đạn trong [Am] thân. Lời [F] ru tiễn con mình [Am] đi Ru [Dm] hoài ru [Am] đời [Dm] Ru vô vọng trên [G] nôi Ru [C] thân con [Am] lạnh [E7] Ru oán thù chưa [Am] nguôi. 2. [Am] Đêm mẹ ngồi cầu kinh Thành [C] phố không [Am] đèn [Dm] Đêm trăng về rất [G] lạnh [Am] Gió động vườn [F] lan [Em] Từng mái gia [C] đình [Am] Nay chỉ thấy khăn [C] tang Đi [G] về [E7] đêm đêm là lo [Am] sợ. [Am] Đêm mẹ ngồi nhìn ra Lòng [C] héo khô [Am] từ [Dm] Bao nhiêu lần mai [G] nở [Am] Chó sủa vườn [F] khuya [Em] Từ những mái [C] nhà Bây [Am] giờ khác xưa [C] kia không [G] ngờ [E7] Xây lên rồi nát [Am] đổ. Về [F] trên những con đường [Am] đi Mỗi [Dm] ngày mắt [Am] nhìn [Dm] Nối tiếp đoàn xe [G] tang Theo [C] sau âm [Am] thầm [E7] Có tiếng mẹ kêu [Am] con. Lời [F] ru héo hon nhiều [Am] khi Giữa [Dm] thời hoang [Am] tàn [Dm] Thấy những mẹ long [G] đong Theo [C] chân con [Am] mình [E7] Đến những đồi xa [Am] xăm.

Video hướng dẫn