highlight chords
				                        
À ơi à, lời ru âu yếm, 
                  
mẹ ru con trông con lớn từng ngày, 
                 
bàn tay mẹ bao sương gió qua rồi, 
                  
ngủ ngoan con nghe vẫn có mẹ ở bên. 
 

                 
Rồi con lớn bay đi khắp muôn nơi, 
                   
bay đến nơi nào con cũng thấy có mẹ. 
             
Ở nơi đó vẫn có lời mẹ ru, 
                   
Mẹ luôn bên con sẽ mãi không rời xa. 
 

  
2. 
            
Mẹ ơi mẹ lời ru mẹ hát, 
                  
Dành cho con theo con suốt cuộc đời 
                
Ngày xưa ấy mẹ dạy con gọi mẹ, 
                  
Từng lời bi bô con biết nói mẹ ơi. 
 

                   
Rồi con đi từng bước đến trường học, 
                   
Trang sách nào con cũng thấy chữ mẹ. 
              
Ở nơi đó vẫn có lời mẹ ru, 
                   
Mẹ luôn bên con sẽ mãi không rời xa. 
 

  
ĐK: 
                    
Mẹ hiền yêu hỡi qua bao tháng năm rồi, 
                   
Mẹ luôn bên con ru con lớn nên người, 
                     
Mẹ mong cho con bay đến khắp phương trời 
                   
Đời này con sẽ mãi mãi luôn cười vui. 
 

                  
Mẹ ơi có biết con đã lớn khôn rồi, 
                 
Lòng này con sẽ sẽ mãi nhớ ơn mẹ 
                    
Người dạy cho con những bước đi đầu đời 
                  
Và lời ru ấy sẽ mãi trong lòng con. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru mẹ hiền

				                        
À ơi à, lời ru âu yếm, 
                  
mẹ ru con trông con lớn từng ngày, 
                 
bàn tay mẹ bao sương gió qua rồi, 
                  
ngủ ngoan con nghe vẫn có mẹ ở bên. 
 

                 
Rồi con lớn bay đi khắp muôn nơi, 
                   
bay đến nơi nào con cũng thấy có mẹ. 
             
Ở nơi đó vẫn có lời mẹ ru, 
                   
Mẹ luôn bên con sẽ mãi không rời xa. 
 

  
2. 
            
Mẹ ơi mẹ lời ru mẹ hát, 
                  
Dành cho con theo con suốt cuộc đời 
                
Ngày xưa ấy mẹ dạy con gọi mẹ, 
                  
Từng lời bi bô con biết nói mẹ ơi. 
 

                   
Rồi con đi từng bước đến trường học, 
                   
Trang sách nào con cũng thấy chữ mẹ. 
              
Ở nơi đó vẫn có lời mẹ ru, 
                   
Mẹ luôn bên con sẽ mãi không rời xa. 
 

  
ĐK: 
                    
Mẹ hiền yêu hỡi qua bao tháng năm rồi, 
                   
Mẹ luôn bên con ru con lớn nên người, 
                     
Mẹ mong cho con bay đến khắp phương trời 
                   
Đời này con sẽ mãi mãi luôn cười vui. 
 

                  
Mẹ ơi có biết con đã lớn khôn rồi, 
                 
Lòng này con sẽ sẽ mãi nhớ ơn mẹ 
                    
Người dạy cho con những bước đi đầu đời 
                  
Và lời ru ấy sẽ mãi trong lòng con. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com