1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru mẹ ngủ

Cuộn trang

Ru mẹ đêm [Em] nay lời ru con [Am] nhỏ Ru mẹ đêm nay lời ru của [C] gió Ru mẹ đêm [F] nay lời ru ngọn [Am] cỏ Mẹ có ngủ [B7] không? mẹ có ngủ [Em] không? Những đêm năm [Am] xưa mẹ ru con [G] ngủ Song cửa [D] gió đùa lời xót xa [C] đưa Ngày con khôn [Am] lớn nằm nghe mẹ [D] khóc Con biết ru [B7] gì với mẹ, mẹ [Em] ơi Ru mẹ đêm [Em] nay còn chăng ngọn [Am] gió Ru mẹ đêm [B7] nay còn lại giấc [Em] mơ Buồn không hở [Am] mẹ Khi tiếng thở [F#7] dài rụng xuống chơ [B7] vơ Một đời của [Em] mẹ ru mãi đàn [D] con Con lớn con [B7] khôn chất chứa thêm [Em] buồn Trĩu đôi mắt [F#7] mẹ thiên thu ru [B7] nhẹ Ơi à à ơi... Ơi à à [Em] ơi...

Video hướng dẫn