Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru một đời

Cuộn trang

1. Ngày mẹ [C] sinh ra con trên cuộc đời [Am] này Lời ầu [F] ơ ru con ấm áp bên [C] nôi Tình yêu [F] thương bao la chất chứa trong [C] con theo tháng [Am] ngày [Dm] Thầm bên con sáng soi cho con tiếng [G] cười. 2. Dòng thời [C] gian trôi đi mang theo nhọc [Am] nhằn Mẹ còng [F] lưng bôn ba với gánh lo [C] âu Giọt mồ [F] hôi cha rơi để giữ cho [C] con vui đêm [Am] trời [F] Con sẽ mãi không [Dm] quên những ngày gian [G] khó. ĐK: Lời mẹ [C] ru ấm áp bên con từng [Am] ngày Tiếng hát ru con một [F] đời con ghi vào lòng không [G] quên Lời ru [C] đó chắp cánh đưa con vào [Am] đời Sống với bao la tình [F] người công ơn cha mẹ sinh [G] thành Con khắc [C] ghi. * Dù mẹ [C] cha ra đi xa con muôn [Am] trùng Ngàn lời [F] ru xưa như réo rắt bên [C] tai Dù mai [F] đây con đi đến những nơi [C] xa nơi chân [Am] trời [C] Lời ru xưa vẫn [G] luôn bên [C] con.