1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời ru tôi

Cuộn trang

[Gm] Ru lời ru mây trắng Ru lời ru suối nguồn [Cm] Ru lời ru đá núi Ru lời ru bếp lửa [Gm] Ru lời ru lời ru Ru lời ru lời ru. [Gm] Êm dịu êm mây trắng Trong ngần trong suối nguồn [Cm] Đá vững chãi đá núi Ấm nồng ấm bếp lửa [Gm] Ôi lời ru lời ru Ôi lời ru lời ru. [C] Câu ru trôi bồng bềnh [Gm] Mây ngàn năm mây trắng Suối ngàn năm trong [Dm] lắng [C] Đá ngàn năm không lời Bếp ngàn năm lửa ngời Và [Eb] tôi ngàn năm ru hời [Gm] Ru lời ru mây trắng Ru lời ru suối nguồn [Cm] Ru lời ru đá núi Ru lời ru bếp lửa [Gm] Ru lời ru lời ru Ru lời ru lời ru.

Video hướng dẫn