highlight chords
A1. Thôi [Am] anh buông tha em cuộc [A7] tình mình đã lỡ thương [Dm] đau
Thôi ta buông tha [G] nhau đừng nài đừng gò [E7] ép tim [Am] em
Cho [F] em vui ra [E7] đi cho anh quên dĩ [G] vãng quên đắng [E7] cay.
A2. Em [Am] đi cho anh vui ngậm [A7] ngùi rồi cũng sẽ qua [Dm] mau
Anh ơi quên em [G] đi một mình em đã [E7] khóc bao [Am] đêm
Cô [F] đơn đang vây [E7] quanh cuộc tình giờ vỗ cánh bay [Am] xa.
ĐKA:
[G] Thôi quên em quên [F] em xin [E7] quên hết những [Am] gì
Cả nụ hôn âu [E7] yếm khi vừa quen [Am] nhau
Quên em [G] đi hỡi [F] anh quên em [E7] đi anh hỡi [Am] anh
Quên em quên [E7] em.
A3. Khuya [Am] nay em ra đi đừng [A7] tìm đừng ngồi khóc thương [Dm] chi
Vui đi vui lên [G] đi lạnh lùng e ngại [E7] bước chia [Am] ly
Anh [F] ơi có biết [E7] chăng tình đầu nào cũng thế thôi [Am] anh.
B1. Thôi [Dm] em anh xin em lần [D7] đầu là lần cuối thôi [Gm] em
Anh đâu anh đâu [C] hay từng giờ em đã [A7] thức thâu [Dm] đêm
Anh [Bb] quên trong men [A7] say làm lòng em tan [C] nát trong đắng [A7] cay.
B2. Thương [Dm] anh thương anh đi đừng [D7] buồn đừng chẳng nói năng [Gm] chi
Quên đi quên đi [C] em chuyện gì cũng đã [A7] lỡ nghe [Dm] em
Cho [Bb] anh cho anh [A7] xin lần này là lần cuối thôi [Dm] em.
ĐKB:
[C] Thôi nghe anh em [Bb] yêu anh xin [A7] hứa những [Dm] gì
Từ nay anh mãi [A7] mãi không [Dm] rời
Em yêu có bấy [C] nhiêu anh [Bb] xin anh yêu [A7] em ngất [Dm] say
Bên nhau đêm [A7] nay.
B3. Em [Dm] ơi thương nhau chi để [D7] rồi giờ lại khóc chia [Gm] ly
Thôi em khoan ra [C] đi để giọt lệ tình [A7] ướt hoen [Dm] mi
Em [Bb] ơi cố chấp [A7] chi đừng để tình vỗ cánh bay [Dm] xa.
Đừng [A7] để tình vỗ cánh bay [Dm] xa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tạ tình

Tuấn Khanh
A1. Thôi [Am] anh buông tha em cuộc [A7] tình mình đã lỡ thương [Dm] đau
Thôi ta buông tha [G] nhau đừng nài đừng gò [E7] ép tim [Am] em
Cho [F] em vui ra [E7] đi cho anh quên dĩ [G] vãng quên đắng [E7] cay.
A2. Em [Am] đi cho anh vui ngậm [A7] ngùi rồi cũng sẽ qua [Dm] mau
Anh ơi quên em [G] đi một mình em đã [E7] khóc bao [Am] đêm
Cô [F] đơn đang vây [E7] quanh cuộc tình giờ vỗ cánh bay [Am] xa.
ĐKA:
[G] Thôi quên em quên [F] em xin [E7] quên hết những [Am] gì
Cả nụ hôn âu [E7] yếm khi vừa quen [Am] nhau
Quên em [G] đi hỡi [F] anh quên em [E7] đi anh hỡi [Am] anh
Quên em quên [E7] em.
A3. Khuya [Am] nay em ra đi đừng [A7] tìm đừng ngồi khóc thương [Dm] chi
Vui đi vui lên [G] đi lạnh lùng e ngại [E7] bước chia [Am] ly
Anh [F] ơi có biết [E7] chăng tình đầu nào cũng thế thôi [Am] anh.
B1. Thôi [Dm] em anh xin em lần [D7] đầu là lần cuối thôi [Gm] em
Anh đâu anh đâu [C] hay từng giờ em đã [A7] thức thâu [Dm] đêm
Anh [Bb] quên trong men [A7] say làm lòng em tan [C] nát trong đắng [A7] cay.
B2. Thương [Dm] anh thương anh đi đừng [D7] buồn đừng chẳng nói năng [Gm] chi
Quên đi quên đi [C] em chuyện gì cũng đã [A7] lỡ nghe [Dm] em
Cho [Bb] anh cho anh [A7] xin lần này là lần cuối thôi [Dm] em.
ĐKB:
[C] Thôi nghe anh em [Bb] yêu anh xin [A7] hứa những [Dm] gì
Từ nay anh mãi [A7] mãi không [Dm] rời
Em yêu có bấy [C] nhiêu anh [Bb] xin anh yêu [A7] em ngất [Dm] say
Bên nhau đêm [A7] nay.
B3. Em [Dm] ơi thương nhau chi để [D7] rồi giờ lại khóc chia [Gm] ly
Thôi em khoan ra [C] đi để giọt lệ tình [A7] ướt hoen [Dm] mi
Em [Bb] ơi cố chấp [A7] chi đừng để tình vỗ cánh bay [Dm] xa.
Đừng [A7] để tình vỗ cánh bay [Dm] xa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com