1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tạ tình

Cuộn trang

A1. Thôi [Am] anh buông tha em cuộc [A7] tình mình đã lỡ thương [Dm] đau Thôi ta buông tha [G] nhau đừng nài đừng gò [E7] ép tim [Am] em Cho [F] em vui ra [E7] đi cho anh quên dĩ [G] vãng quên đắng [E7] cay. A2. Em [Am] đi cho anh vui ngậm [A7] ngùi rồi cũng sẽ qua [Dm] mau Anh ơi quên em [G] đi một mình em đã [E7] khóc bao [Am] đêm Cô [F] đơn đang vây [E7] quanh cuộc tình giờ vỗ cánh bay [Am] xa. ĐKA: [G] Thôi quên em quên [F] em xin [E7] quên hết những [Am] gì Cả nụ hôn âu [E7] yếm khi vừa quen [Am] nhau Quên em [G] đi hỡi [F] anh quên em [E7] đi anh hỡi [Am] anh Quên em quên [E7] em. A3. Khuya [Am] nay em ra đi đừng [A7] tìm đừng ngồi khóc thương [Dm] chi Vui đi vui lên [G] đi lạnh lùng e ngại [E7] bước chia [Am] ly Anh [F] ơi có biết [E7] chăng tình đầu nào cũng thế thôi [Am] anh. B1. Thôi [Dm] em anh xin em lần [D7] đầu là lần cuối thôi [Gm] em Anh đâu anh đâu [C] hay từng giờ em đã [A7] thức thâu [Dm] đêm Anh [Bb] quên trong men [A7] say làm lòng em tan [C] nát trong đắng [A7] cay. B2. Thương [Dm] anh thương anh đi đừng [D7] buồn đừng chẳng nói năng [Gm] chi Quên đi quên đi [C] em chuyện gì cũng đã [A7] lỡ nghe [Dm] em Cho [Bb] anh cho anh [A7] xin lần này là lần cuối thôi [Dm] em. ĐKB: [C] Thôi nghe anh em [Bb] yêu anh xin [A7] hứa những [Dm] gì Từ nay anh mãi [A7] mãi không [Dm] rời Em yêu có bấy [C] nhiêu anh [Bb] xin anh yêu [A7] em ngất [Dm] say Bên nhau đêm [A7] nay. B3. Em [Dm] ơi thương nhau chi để [D7] rồi giờ lại khóc chia [Gm] ly Thôi em khoan ra [C] đi để giọt lệ tình [A7] ướt hoen [Dm] mi Em [Bb] ơi cố chấp [A7] chi đừng để tình vỗ cánh bay [Dm] xa. Đừng [A7] để tình vỗ cánh bay [Dm] xa.

Video hướng dẫn