highlight chords
1. Về [Gm] trong phố xưa tôi [Cm] nằm 
Có lần [F] nghe tiếng ru bên [Bb] vườn 
Chợt [Eb] như xác thân không [F] còn 
Và cạnh [D7] tôi là đồng [Gm] vắng 
Về trên phố cao nguyên [Cm] ngồi 
Tiếng gà [F] trưa gáy khan bên [Bb] đồi 
Chợt [Eb] như phố kia không [F] người 
Còn [D7] lại tôi bước [Gm] hoài 
ĐK: Lòng ta có [Cm] khi tựa [F] như vắng [Bb] ai 
Nhiều [Eb] khi đã vui [D7] cười nhiều khi đứng riêng [Gm] ngoài 
Nhiều đêm muốn [Cm] đi về [F] con phố [Bb] xa 
Nhiều [Eb] đêm muốn quay [Cm] về ngồi [D7] yên dưới mái [Gm] nhà 
2. Giòng [Gm] sông trước kia tôi [Cm] về 
Bỗng giờ [F] đây đã khô không [Bb] ngờ 
Lòng [Eb] tôi có khi mơ [F] hồ 
Tưởng mình [D7] đang là cơn [Gm] gió 
Về chân núi thăm nấm [Cm] mồ 
Giữa đường [F] trưa có tôi bơ [Bb] phờ 
Chợt [Eb] tôi thấy thiên [F] thu 
Là một [D7] đường không bến [Gm] bờ
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời thiên thu gọi

Trịnh Công Sơn
1. Về [Gm] trong phố xưa tôi [Cm] nằm 
Có lần [F] nghe tiếng ru bên [Bb] vườn 
Chợt [Eb] như xác thân không [F] còn 
Và cạnh [D7] tôi là đồng [Gm] vắng 
Về trên phố cao nguyên [Cm] ngồi 
Tiếng gà [F] trưa gáy khan bên [Bb] đồi 
Chợt [Eb] như phố kia không [F] người 
Còn [D7] lại tôi bước [Gm] hoài 
ĐK: Lòng ta có [Cm] khi tựa [F] như vắng [Bb] ai 
Nhiều [Eb] khi đã vui [D7] cười nhiều khi đứng riêng [Gm] ngoài 
Nhiều đêm muốn [Cm] đi về [F] con phố [Bb] xa 
Nhiều [Eb] đêm muốn quay [Cm] về ngồi [D7] yên dưới mái [Gm] nhà 
2. Giòng [Gm] sông trước kia tôi [Cm] về 
Bỗng giờ [F] đây đã khô không [Bb] ngờ 
Lòng [Eb] tôi có khi mơ [F] hồ 
Tưởng mình [D7] đang là cơn [Gm] gió 
Về chân núi thăm nấm [Cm] mồ 
Giữa đường [F] trưa có tôi bơ [Bb] phờ 
Chợt [Eb] tôi thấy thiên [F] thu 
Là một [D7] đường không bến [Gm] bờ

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com