1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời thiên thu gọi

Cuộn trang

1. Về [Gm] trong phố xưa tôi [Cm] nằm Có lần [F] nghe tiếng ru bên [Bb] vườn Chợt [Eb] như xác thân không [F] còn Và cạnh [D7] tôi là đồng [Gm] vắng Về trên phố cao nguyên [Cm] ngồi Tiếng gà [F] trưa gáy khan bên [Bb] đồi Chợt [Eb] như phố kia không [F] người Còn [D7] lại tôi bước [Gm] hoài ĐK: Lòng ta có [Cm] khi tựa [F] như vắng [Bb] ai Nhiều [Eb] khi đã vui [D7] cười nhiều khi đứng riêng [Gm] ngoài Nhiều đêm muốn [Cm] đi về [F] con phố [Bb] xa Nhiều [Eb] đêm muốn quay [Cm] về ngồi [D7] yên dưới mái [Gm] nhà 2. Giòng [Gm] sông trước kia tôi [Cm] về Bỗng giờ [F] đây đã khô không [Bb] ngờ Lòng [Eb] tôi có khi mơ [F] hồ Tưởng mình [D7] đang là cơn [Gm] gió Về chân núi thăm nấm [Cm] mồ Giữa đường [F] trưa có tôi bơ [Bb] phờ Chợt [Eb] tôi thấy thiên [F] thu Là một [D7] đường không bến [Gm] bờ

Video hướng dẫn