1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tình buồn

thơ Chu Trầm Uyên Minh - nhạc Vũ Thành An
Nguồn: saigonocean.com