1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tình tự

Lm. Ân Đức - Biển Đức
Nguồn: thanhcavietnam.net