1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tình viết vội

Cuộn trang

Bao năm xuôi [Am] ngược khắp [F] miền hành quân ngày [Am] đêm Gian lao nhưng lòng vẫn [A7] nặng tình yêu núi [Dm] sông Cho nên nhiều khi biết [Am] người yêu [C] nhớ Trang thư vài [Dm] câu làm [F] tin thế [G] thôi [F] Nàng hay trách [C] hờn người tình biên [E7] ải Bảo [Am] rằng vì [G] ai nỡ [E7] đành nhạt [Am] phai Em ơi cho [Am] dù súng [F] thù giờ đây lẻ [Am] loi Nhưng anh vẫn còn trách [A7] nhiệm vì dân dấn [Dm] thân Nên thư của anh vẫn [Am] là thư [C] lính Trong đêm rừng [Dm] sâu đèn [F] sao sáng [G] soi [F] Vài câu viết [C] vội vài dòng chân [E7] thành Mong [Am] người em [G] yêu thấu [E7] hiểu lòng [Am] anh [G] Khi non nước còn giặc [C] thù Em chấp nhận lời [Am] nguyện đời trai dâng núi [C] sông [G] Bao nhiêu ái chuyện của [C] lòng Em nén đợi trùng phùng trên [Am] vùng quê [G] hương Cho nếu yêu [F] thương còn dang [Am] dở Và còn những ngày cách [Dm] ngăn Em là Tô [F] Thị ngày đêm trông [Am] chồng xa ngoài chân [C] mây Cầu mong cho [E7] người sử quý lưu [Am] danh [Dm] [Am] Em anh yên [Am] lòng an [F] phận người thương chờ [Am] mong Mai kia thanh bình trở [A7] lại đời vui ấm [Dm] êm Anh xin vì em đáp [Am] đền nhung [C] nhớ Nâng niu hồn [Dm] em bằng [F] trăm đắm [G] say [F] Cỏ hoa chất [C] đầy thuyền về bến [E7] mộng Trên [Am] vùng yêu [G] thương [E7] kết nụ tầm [Am] xuân

Video hướng dẫn