1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời tình

Cuộn trang

1. Khi đã yêu [Em] anh em không lấy [Am] chồng Thề yêu [G] anh em sẽ không [F] đi không đi lấy [E7] chồng Còn biết tin [Am] ai trên quãng đường [E7] đời trên quãng đường [F] đời [G] Ngoài anh [C] đó [E7] em còn biết tin [Am] ai. ĐK: Em chỉ [Dm] mong anh là người [Am] yêu Người yêu lý [E7] tưởng của em suốt [F] đời của em suốt [E7] đời [Am] Và để sống bên [Dm] nhau những giờ hẹn [E7] hò Để những đêm buồn em khóc một [Am] mình 2. Khi đã yêu [Em] anh em không lấy [Am] chồng Thề yêu [G] anh em sẽ không [F] đi không đi lấy [E7] chồng Còn sống cho [Am] ai qua chuỗi ngày [E7] dài qua chuỗi ngày [F] dài [G] Ngoài anh [C] đó em [E7] còn sống cho [Am] ai.

Video hướng dẫn