Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lối về đất mẹ

Cuộn trang

Ngày [A] qua giã [D] từ đất mẹ mà [A] đi Vì nghe tình [C#m] quê tình nước đôi [A] bề Nước chia hai [F#m] đường nước chưa [A] về Trót thương cho [D] người lỡ câu [E7] thề Lên đường từ [A] ly, hỏi [E7] lòng mình lưu luyến gì. Mẹ [A] ơi chỉ [D] còn đất mẹ mà [A] thôi Để con, còn [C#m] đi gìn giữ cho [A] đời Đã mang trong [F#m] lòng kiếp con [A] người Phải thương nhau [D] hoài chớ quên [E7] lời Mong một ngày [A] mai chan [E7] hòa đất mẹ niềm [A] vui Hò [A] ơi ơi à [C#m] ơi Mẹ thương [Bm] con ra cầu Ái [D] Tử Vợ trông [E7] chồng lên núi Vọng [A] Phu Chiều [A] chiều trông về biên [E7] khu Lòng [C#m] căm hờn oán quân [A] thù Ơi à, à [E7] ơi à [A] ơi. Chiều [A] nay lối [D] về đất mẹ là [A] đây Đường xưa còn [C#m] ấp ủ bóng trăng [A] gầy Có nghe đêm [F#m] trường tiếng ai [A] cười Có nghe đêm [D] trường tiếng ru [E7] hời Suối lệ đoàn [A] viên giữa [E7] lòng đất mẹ triền [A] miên.