Lối về đất mẹ

≣≣
Ngày [A] qua giã [D] từ đất mẹ mà [A] đi
Vì nghe tình [C#m] quê tình nước đôi [A] bề
Nước chia hai [F#m] đường nước chưa [A] về
Trót thương cho [D] người lỡ câu [E7] thề
Lên đường từ [A] ly, hỏi [E7] lòng mình lưu luyến gì.
Mẹ [A] ơi chỉ [D] còn đất mẹ mà [A] thôi
Để con, còn [C#m] đi gìn giữ cho [A] đời
Đã mang trong [F#m] lòng kiếp con [A] người
Phải thương nhau [D] hoài chớ quên [E7] lời
Mong một ngày [A] mai chan [E7] hòa đất mẹ niềm [A] vui
[A] ơi ơi à [C#m] ơi
Mẹ thương [Bm] con ra cầu Ái [D] Tử
Vợ trông [E7] chồng lên núi Vọng [A] Phu
Chiều [A] chiều trông về biên [E7] khu
Lòng [C#m] căm hờn oán quân [A] thù
Ơi à, à [E7] ơi à [A] ơi.
Chiều [A] nay lối [D] về đất mẹ là [A] đây
Đường xưa còn [C#m] ấp ủ bóng trăng [A] gầy
Có nghe đêm [F#m] trường tiếng ai [A] cười
Có nghe đêm [D] trường tiếng ru [E7] hời
Suối lệ đoàn [A] viên giữa [E7] lòng đất mẹ triền [A] miên.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)