1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời xàng xê của ngoại

Cuộn trang

1. Ngoại [Em] ngồi hát lý xàng [Am] xê Lời xàng xê nhớ quê lại [Em]về Ngoại buồn hát lý xàng [G] xê Lời xàng xê của người dân [Em] quê Thuở ấu [C] thơ bao giờ [Em] quên Thương chén [Am] cơm thơm tình quê [Bm] ngoại Nước canh bầu bương vẫn còn [Bm] đây Nhìn Ngoại gầy ru hát câu [Em] hò ĐK1: Xề líu [D] quan quan, líu quan xê xàng [Em] xê Hò xiu [Am] xế xang, em khôn lớn bên dòng Tiền [Em] Giang Giẫu gian nan nắng chang chang lưng cong trên ruộng [Em] cạn Cây lúa trên [Bm] đồng thánh thót giọt mồ [Em] hôi 2. Tìm [Em] về bến nước cầu [Am] ao Mùi mạ non gió đưa dạt [Em] dào Tình làng nghĩa xóm đẹp [G] sao Nhìn bờ thơ ấu lòng nao [Em] nao Em có [C] nghe bên bờ tre [Em] Tiếng nỉ [Am] non bé nhẹ con [Bm] cờ Khói lam chiều trên cánh đồng [Bm] xa Đàn em đùa vui dưới hiên [Em] nhà ĐK2: Dòng nước [D] trôi êm, mái tranh bình [Em] yên Ầu ơ [Am] dõng đưa, em nghe ấm trong lòng hay [Em] chưa? Giữa bao la, tiếng ngân nga ai ca sao dịu [Em] ngọt Mau bước chân [Bm] về thăm mái nhà [Em] xưa

Video hướng dẫn