highlight chords
1. Ngoại [Em] ngồi hát lý xàng [Am] xê 
Lời xàng xê nhớ quê lại [Em]về 
Ngoại buồn hát lý xàng [G] xê 
Lời xàng xê của người dân [Em] quê 
Thuở ấu [C] thơ bao giờ [Em] quên 
Thương chén [Am] cơm thơm tình quê [Bm] ngoại 
Nước canh bầu bương vẫn còn [Bm] đây 
Nhìn Ngoại gầy ru hát câu [Em] hò 
ĐK1: Xề líu [D] quan quan, líu quan xê xàng [Em] xê 
Hò xiu [Am] xế xang, em khôn lớn bên dòng Tiền [Em] Giang 
Giẫu gian nan nắng chang chang lưng cong trên ruộng [Em] cạn 
Cây lúa trên [Bm] đồng thánh thót giọt mồ [Em] hôi 
2. Tìm [Em] về bến nước cầu [Am] ao 
Mùi mạ non gió đưa dạt [Em] dào 
Tình làng nghĩa xóm đẹp [G] sao 
Nhìn bờ thơ ấu lòng nao [Em] nao 
Em có [C] nghe bên bờ tre [Em]
Tiếng nỉ [Am] non bé nhẹ con [Bm] cờ 
Khói lam chiều trên cánh đồng [Bm] xa 
Đàn em đùa vui dưới hiên [Em] nhà 
ĐK2: Dòng nước [D] trôi êm, mái tranh bình [Em] yên 
Ầu ơ [Am] dõng đưa, em nghe ấm trong lòng hay [Em] chưa? 
Giữa bao la, tiếng ngân nga ai ca sao dịu [Em] ngọt 
Mau bước chân [Bm] về thăm mái nhà [Em] xưa 
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời xàng xê của ngoại

Hồng Xương Long
1. Ngoại [Em] ngồi hát lý xàng [Am] xê 
Lời xàng xê nhớ quê lại [Em]về 
Ngoại buồn hát lý xàng [G] xê 
Lời xàng xê của người dân [Em] quê 
Thuở ấu [C] thơ bao giờ [Em] quên 
Thương chén [Am] cơm thơm tình quê [Bm] ngoại 
Nước canh bầu bương vẫn còn [Bm] đây 
Nhìn Ngoại gầy ru hát câu [Em] hò 
ĐK1: Xề líu [D] quan quan, líu quan xê xàng [Em] xê 
Hò xiu [Am] xế xang, em khôn lớn bên dòng Tiền [Em] Giang 
Giẫu gian nan nắng chang chang lưng cong trên ruộng [Em] cạn 
Cây lúa trên [Bm] đồng thánh thót giọt mồ [Em] hôi 
2. Tìm [Em] về bến nước cầu [Am] ao 
Mùi mạ non gió đưa dạt [Em] dào 
Tình làng nghĩa xóm đẹp [G] sao 
Nhìn bờ thơ ấu lòng nao [Em] nao 
Em có [C] nghe bên bờ tre [Em]
Tiếng nỉ [Am] non bé nhẹ con [Bm] cờ 
Khói lam chiều trên cánh đồng [Bm] xa 
Đàn em đùa vui dưới hiên [Em] nhà 
ĐK2: Dòng nước [D] trôi êm, mái tranh bình [Em] yên 
Ầu ơ [Am] dõng đưa, em nghe ấm trong lòng hay [Em] chưa? 
Giữa bao la, tiếng ngân nga ai ca sao dịu [Em] ngọt 
Mau bước chân [Bm] về thăm mái nhà [Em] xưa 

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com