1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời xanh

Cuộn trang

Mưa thôi [Dm] rơi cho em [Gm] bước sang [Dm] mùa [F] Mây thôi [Bb] bay chim ngừng [A7] cánh chờ [Dm] em [F] Em ra [Bb] đi tay buông [Gm] xuôi không tiếc [Dm] nuối Đá xanh [A7] buồn gió âm [Gm] thầm dù [A7] nhẹ chân [Dm] em [A7] Ôi ngày tháng [F] trôi đời như rót [C] buồn xuống đôi vai [Bb] gầy Thôi chỉ [F] còn biết cuối mặt [C] đi đường còn dài [Gm] lắm Tiếc chi thêm [Bb] buồn mắt đã hoen [A7] màu Thôi em [Dm] đi đi tiếp [Gm] nối lệ [A7] người [F] Thôi em [Bb] đi đi như [A7] cuối chiều [Dm] rơi [F] Cho môi [Bb] khô không [Gm] im hơi cay [Dm] đắng Khóc cho [A7] nhiều, khóc cho [Gm] nhiếu đời [A7] đã buông [Dm] xuôi

Video hướng dẫn