1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời xin lỗi của một dân chơi

Cuộn trang

Đến nay mình [Am] tôi giờ đi [F] đâu Về [G] đâu người ơi đầu óc của tôi cứ quay [Am] cuồng Đã bao cuộc [F] vui, vùi chôn thân [Dm] xác đời u [Em] mê Bạn bè [F] tôi tụm năm tụm ba bảo rằng nó rất [G] phê Ôi sao nghiệt [Am] ngã, cuộc đời [F] tôi Tiền [G] đâu mà vui mà chơi mà phê phê suốt đêm [Am] ngày Tôi chơi nhiều [F] quá, giờ còn phê [Dm] lắm tìm cô [Em] tiên Vì cô [F] biết rằng tôi giờ đây là một một thằng ngáo [E7] đá Giờ tôi đang [Am] khóc, khóc nhiều lắm Bạn bè [G] thân của tôi ngày xưa họ đã tránh xa [Am] tôi Tôi đã sai [Dm] rồi, tôi xin [Em] lỗi Vì cô [F] tiên mà tôi thường thấy chỉ là ảo giác [Em] thôi Mẹ tôi đã [Am] khóc, khóc nhiều lắm Mẹ tôi [G] khóc vì tôi ngày xưa là ước mơ của [Am] mẹ Con đã sai [Dm] rồi, con xin [Em] lỗi Mẹ còn [F] yêu, còn thương, cầu mong Mẹ hãy, hãy đến giúp [E7] con Con đã [Am] sai rồi

Video hướng dẫn