1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lời yêu thương phai

Cuộn trang

1. Em đến một [Em] ngày, cơn mưa tầm [Am] tã Tóc ướt bờ [Em] vai, trôi cơn đau [B7] dài Trôi cơn đau dài, thương yêu ngồi [Em] lại 2. Em đến một [Em] lần, cơn mưa còn [Am] mãi Hong chút nắng [Em] mai, soi đời miệt [B7] mài Soi đời miệt mài, sợi buồn nguôi [Em] ngoai ĐK: Giòng đời bao [Am] nỗi, tình đi muôn [Em] nơi Đếm bước đơn [Am] côi, đếm bước đơn [G] côi Vẫn còn mình [B7] thôi [Em] Đời chia rẽ [Am] lối, tình nơi xa [Em] xôi Yêu thương một [B7] lời, gương soi một đời Nhìn người đã qua, lời yêu thương [Em] xa 3. Rồi có một [Em] ngày, chờ cơn mưa [Am] đến Mưa đến tìm [Em] ai, nhưng em không [B7] lại Nhưng em không lại, lời yêu thương [Em] phai * Chờ cơn mưa [Am] đến, mưa đến tìm [Em] ai Nhưng em không [B7] lại nhưng em không lại Lời yêu thương [Em] phai

Video hướng dẫn