1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lòng Chúa xót thương

Phạm Vĩnh Sơn - Thơ: Matthêu
Nguồn: thanhcavietnam.net