1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lòng thương xót Chúa 4

Nguyễn Chánh
Nguồn: thanhcavietnam.net