1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lòng Thương Xót Chúa

Phạm Vĩnh Sơn - Thơ: Matthêu

Nguồn: thanhcavietnam.net