1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Lòng trung thành (Lòng trung nghĩa)

Nguyễn Bang Hanh

Nguồn: thanhcavietnam.net