Lòng yêu Chúa biết bao (How I love you Lord)

≣≣
Verse: 
[D]Lòng yêu Chúa biết [A]bao, yêu [G]Chúa thiết [D]tha. 
Mọi [Bm]điều trong tâm con, nguyện [G]yêu Chúa [A]luôn. 
Lòng yêu [D]Chúa biết [A]bao, yêu [G]Chúa thiết [D]tha. 
Giê- [Bm]xu con mãi [A]yêu Ngài [D]hoài. 
 
Chorus: 
[A]Giê-xu, [Bm]Giê-xu [G]Ngài là người [A]con mãi [D]yêu [D7]
[A]Giê-xu, [Bm]Giê-xu. Nguyện [G]đời con mãi [A]yêu Ngài [D]hoài.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)