highlight chords
[C] Love is a [Am7] many [Em] splendored thing
It's the [F] April rose that only grows in the [Am] early spring
Love is [Dm] nature's way of [G7] giving a [Dm] reason to be [E7] living
The [Am] golden crown that [B7] makes a man a [E7] king.

[C] Once lost on a [AM7] high and [Em] windy hill
In the [F] morning mist two lovers kissed [Am] and the world stood still
When our [Dm] fingers touch [G7] my silent heart has [C] taught us how to [Am] sing
Yes, [C] true love's [F] a many-[G] splendored [C] thing.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love is a many splendored thing

Sammy Fain , Paul Francis Webster
[C] Love is a [Am7] many [Em] splendored thing
It's the [F] April rose that only grows in the [Am] early spring
Love is [Dm] nature's way of [G7] giving a [Dm] reason to be [E7] living
The [Am] golden crown that [B7] makes a man a [E7] king.

[C] Once lost on a [AM7] high and [Em] windy hill
In the [F] morning mist two lovers kissed [Am] and the world stood still
When our [Dm] fingers touch [G7] my silent heart has [C] taught us how to [Am] sing
Yes, [C] true love's [F] a many-[G] splendored [C] thing.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn