highlight chords
				            [C]       [G]       
Blue, blue, my world is blue 
[Am]          [Em]        
Blue is my world now I"m without you 
[C]       [G]      
Gray, gray, my life is gray 
[Am]           [E7]     [Am]     
Cold is my heart since you went a- way


 

[C]      [G]        
Red, red, my eyes are red
 
[Am]        [Em]       
Crying for you a- lone in my bed 
[C]        [G]        
Green, green, my jealous heart

[Am]        [E7]      [Am]  
I doubted you and now we"re a- part. 
 

    
CHORUS: 
[A]  [D] [E]  [A]    [D]     [E]   
When we met how the bright sun shone 
[A]  [D]  [E]      [E7]     [A]  
Then love died now the rainbow is gone 
[C]         [G]         
Black, black, the nights I"ve known 
[Am]         [Em]       
Longing for you so lost and alone 
[C]        [G]      
Gone, gone, the love we knew 
[Am]          [E7]      [Am] 
Blue is my world now I"m without you. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love is blue

				            [C]       [G]       
Blue, blue, my world is blue 
[Am]          [Em]        
Blue is my world now I"m without you 
[C]       [G]      
Gray, gray, my life is gray 
[Am]           [E7]     [Am]     
Cold is my heart since you went a- way


 

[C]      [G]        
Red, red, my eyes are red
 
[Am]        [Em]       
Crying for you a- lone in my bed 
[C]        [G]        
Green, green, my jealous heart

[Am]        [E7]      [Am]  
I doubted you and now we"re a- part. 
 

    
CHORUS: 
[A]  [D] [E]  [A]    [D]     [E]   
When we met how the bright sun shone 
[A]  [D]  [E]      [E7]     [A]  
Then love died now the rainbow is gone 
[C]         [G]         
Black, black, the nights I"ve known 
[Am]         [Em]       
Longing for you so lost and alone 
[C]        [G]      
Gone, gone, the love we knew 
[Am]          [E7]      [Am] 
Blue is my world now I"m without you. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com