1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love is the name of the game

Cuộn trang

Phần trình bày song ngữ của ca sĩ Tuyết Nhung và Sơn Tuyền Intro: [Dm][Gm][C][F][Dm][Gm][C][A][Dm] 1. [Gm] Don't say it's [C] over when you [F] say good-[Dm] bye [Gm] You think it's [C] easy to break her [F] heart [Dm] [Gm] But don't for-[C] get the thousands [F] tears I [Dm] cry [Bb] Love games on [Gm] you it from the [C] start Chorus: [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Let me [F] feel it again this [Dm] love you're a [Gm] part of my heart Don't leave me [A] lonely the heat of the night Oh oh [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Will you [F] feel it the same, my [Dm] love I'm living [Gm] just for you Please [A] make my dreams come [Dm] true 2. [Gm] Nhiều đêm anh [C] nói yêu em thương [F] em suốt [Dm] đời [Gm] Nhiều đêm anh [C] đến bên [F] em rồi [F] đi [Dm] [Gm] Đừng quên anh [C] nhé mắt em bao [F] đêm đẫm [Dm] lệ [Bb] Ngàn lời yêu [Gm] thương dành cho riêng [C] anh [Dm] Yêu tiếng nói [Gm] ấy in sâu trong lòng [C] em Ánh mắt [F] ấy trong đêm sao người [Dm] thèm đón lấy [Gm] phút giây thần tiên Cho cơn đau [A] mê này thật dài thêm ân ái Oh oh [Dm] yêu tiếng [Gm] ấy không sao anh làm [C] ngơ Anh có [F] nhớ bao ngày qua mộng [Dm] mơ Nguồn vui đã [Gm] đến dịu êm là [A] ngày anh đến bên [Dm] em * [Gm] You think it's [C] easy when you [F] say good-[Dm] bye [Bb] But don't for-[Gm] get the tears I [C] cry Chorus: [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Let me [F] feel it again this [Dm] love you're a [Gm] part of my heart Don't leave me [A] lonely the heat of the night Oh oh [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Will you [F] feel it the same, my [Dm] love I'm living [Gm] just for you Please [A] make my dreams come [Dm] true -------------------- Intro: [Dm][Gm][C][F][Dm][Gm][C][A][Dm] 1. [Gm] Don't say it's [C] over when you [F] say good-[Dm] bye [Gm] You think it's [C] easy to break her [F] heart [Dm] [Gm] But don't for-[C] get the thousands [F] tears I [Dm] cry [Bb] Love games on [Gm] you it from the [C] start Chorus: [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Let me [F] feel it again this [Dm] love you're a [Gm] part of my heart Don't leave me [A] lonely the heat of the night Oh oh [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Will you [F] feel it the same, my [Dm] love I'm living [Gm] just for you Please [A] make my dreams come [Dm] true 2. [Gm] This time I [C] change it, boy, why [F] can't you [Dm] sing [Gm] Now it's the [C] time to say the [F] truth [Dm] [Gm] Boy, it's a [C] joke when you [F] say "stay with [Dm] me" [Bb] Don't bring me [Gm] down, don't make me [C] blue * [Gm] You think it's [C] easy when you [F] say good-[Dm] bye [Bb] But don't for-[Gm] get the tears I [C] cry Chorus: [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Let me [F] feel it again this [Dm] love you're a [Gm] part of my heart Don't leave me [A] lonely the heat of the night Oh oh [Dm] Love is the [Gm] name of the game, don't [C] stop Will you [F] feel it the same, my [Dm] love I'm living [Gm] just for you Please [A] make my dreams come [Dm] true

Video hướng dẫn