highlight chords
Intro : Em, Dm7, G,C.
[C] Love is real [Em],[B7] real is Love [Em]
[C7] Love is feeling [F], [G] Feeling Love [C]
[Em] Love is wanting [Dm7], [G] to be loved [C].
[C]  Love is touch [Em],[B7] touch is love [Em]
[C7] Love is reaching [F], [G] reaching love [C]
[Em] Love is asking [Dm7], [G] to be loved [C]
Chorus:  [C] Love is you [Eb].
[F] You and me [C].
[C]Love is knowing [Dm7].
[F] we can be [C].

[C] Love is free [Em], [B7] free is love [Em].
[C7] Love is living [F],[G] living love [C]
[Em] Love is needed [Dm7], [G7] to be loved [C]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love - John Lennon

John Lennon
Intro : Em, Dm7, G,C.
[C] Love is real [Em],[B7] real is Love [Em]
[C7] Love is feeling [F], [G] Feeling Love [C]
[Em] Love is wanting [Dm7], [G] to be loved [C].
[C]  Love is touch [Em],[B7] touch is love [Em]
[C7] Love is reaching [F], [G] reaching love [C]
[Em] Love is asking [Dm7], [G] to be loved [C]
Chorus:  [C] Love is you [Eb].
[F] You and me [C].
[C]Love is knowing [Dm7].
[F] we can be [C].

[C] Love is free [Em], [B7] free is love [Em].
[C7] Love is living [F],[G] living love [C]
[Em] Love is needed [Dm7], [G7] to be loved [C]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com