highlight chords
[G]L ove, love me [C]d o. [G]Yo u know I [C]love you.
I'll always [G]be true, [C]so please, [C7]lov e [G]me d o.
[C]W hoa, love [G]me do.
Love, love me do. You know I love you.
I'll always be true, so please, love me do.
Whoa, love me do.
CHORUS:
[D]So meone to [C]lov e, [G]somebody n ew.
[D]Som eone to [C]lov e, someone like [G]yo u.
Love, love me do. You know I love you.
I'll always be true, so please, love me do.
Whoa, love me do..
CHORUS:
REPEAT #3.
ADD:
[C]Ye ah, [G]love me do. [C]Who a, whoa, [G]love me do.
A sixties smash from Kraziekhat.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Love Me Do

The Beatles
[G]L ove, love me [C]d o. [G]Yo u know I [C]love you.
I'll always [G]be true, [C]so please, [C7]lov e [G]me d o.
[C]W hoa, love [G]me do.
Love, love me do. You know I love you.
I'll always be true, so please, love me do.
Whoa, love me do.
CHORUS:
[D]So meone to [C]lov e, [G]somebody n ew.
[D]Som eone to [C]lov e, someone like [G]yo u.
Love, love me do. You know I love you.
I'll always be true, so please, love me do.
Whoa, love me do..
CHORUS:
REPEAT #3.
ADD:
[C]Ye ah, [G]love me do. [C]Who a, whoa, [G]love me do.
A sixties smash from Kraziekhat.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com